ebook Opieka i wychowanie - Władysława Szulakiewicz

Opieka i wychowanie

Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje

Książka pt. Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje została poświęcona wybranym aspektom teorii i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Autorzy w artykułach składających się na niniejszą publikację swoją refleksję wpisują w takie rozumienie opieki, które w dotychczasowej literaturze naukowej zostało określone jako: opieka społeczna, opieka moralna, opieka prawna, opieka wychowawcza oraz opieka zdrowotna. Badacze, przedstawiając w swych analizach i interpretacjach różnorodne aspekty opieki oraz wychowania, wskazują na ich wzajemne relacje. Ponadto prezentują twórców koncepcji teoretycznych i sposoby popularyzacji wiedzy w tym zakresie oraz działaczy oświatowych zasłużonych w dziele instytucjonalizacji opieki i wychowania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj