ebook Operacyjne leczenie padaczki lekoopornej u dzieci. Rys historyczny i jakość życia pacjentów w obserwacji odległej w materiale własnym. - Paweł Daszkiewicz

Operacyjne leczenie padaczki lekoopornej u dzieci. Rys historyczny i jakość życia pacjentów w obserwacji odległej w materiale własnym.

Praca przedstawia aktualne poglądy na temat etiopatogenezy padaczki, rys historyczny operacyjnego leczenia padaczki i aktualne możliwości w tym zakresie oraz ocenę wyników odległych chirurgicznego leczenia padaczki lekoopornej u dzieci leczonych w jednym ośrodku z użyciem spójnego protokołu diagnostyczno-terapeutycznego, głównie w aspekcie jakości życia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj