ebook Omyłki w kosztorysach ofertowych – dowiedz się co i w jaki sposób możesz poprawiać - Agata Smerd

Omyłki w kosztorysach ofertowych – dowiedz się co i w jaki sposób możesz poprawiać

W publikacji omówiono najbardziej problematyczne kwestie związane z omyłkami w kosztorysach:

- co zrobić, gdy w kosztorysie zostanie zauważona pomyłka;

- kiedy można, a kiedy nie można poprawić omyłkę;

- jak poprawić omyłkę w prawidłowy sposób;

- czy niepoprawienie omyłki, lub jej złe poprawienie może być podstawą do unieważnienia postepowania.

Publikacja przeznaczona dla wszystkich, którzy przygotowują, bądź też sprawdzają kosztorysy ofertowe.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj