ebook Okiem operatora - Jerzy Zieliński,Ryszard Lenczewski,Piotr Wojtowicz,Michał Bukojemski,Jacek Szymczak

Okiem operatora

Zbiór tekstów pięciu operatorów o tajnikach sztuki operatorskiej: 1. „Lato miłości” – założenia koncepcji wizualnej filmu i kilka słów wstępu, Ryszard Lenczewski 2. Prawda w sztuce operatorskiej. Na przykładzie filmu „Prymas – Trzy lata z tysiąca”, Piotr Wojtowicz 3. O filmowaniu w scenografii wirtualnej, Jerzy Zieliński 4. Stereoskopia na proscenium, Michał Bukojemski 5. Zdjęcia w głębinie. Film dokumentalny „Pod ciśnieniem”, Jacek Szymczak „Okiem operatora” jest publikacją, która zawiera kilka indywidualnych wypowiedzi wybitnych polskich autorów zdjęć filmowych, które na wybranych przykładach z ich dorobku są analizą metod pracy, którą przyjęli i wyczerpują zakres problemów począwszy od propozycji reżysera, poprzez wzajemne inspiracje, do finalnego rezultatu ekranowego, a także – co może jest najważniejsze – refleksje po czasie, nieraz po długim czasie. Zbigniew Wichłacz, fragment wstępu Publikacja dofinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj