ebook Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna w przekładach na język polski i angielski - Filip Tołkaczewski

Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna w przekładach na język polski i angielski

Okazjonalność leksykalna w języku artystycznym Wasilija Szukszyna jest tematem niewystarczająco zbadanym, ciągle jeszcze nowym. W monografii podjęto próbę ustalenia zarówno korpusu okazjonalizmów Szukszynowskich, jak i analizy sposobów ich tłumaczenia na język polski i angielski. Zdając sobie sprawę z tego, że sposoby przekładu indywidualizmów Szukszyna nie były wcześniej przedmiotem dociekań naukowych, założono, że analiza technik tłumaczeniowych – zastosowanych przez wybitnych tłumaczy – nie tylko wzbogaci dotychczasową wiedzę z zakresu rosyjsko-polskiej i rosyjsko-angielskiej konfrontacji przekładowej (w kontekście słownictwa okazjonalnego), lecz pozwoli także przeanalizować zastosowane techniki pod względem ich efektywności, przekładanie bowiem okazjonalizmów wymaga od tłumacza samodzielnego ustalania stosunków ekwiwalencji (symetrii pomiędzy treścią i formą oryginału a treścią i formą przekładu). (Od autora)