ebook Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu - Justyna Ożegalska-Trybalska

Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki ograniczeń ochrony patentowej w kontekście naruszenia patentu na tle przepisów krajowych, z uwzględnieniem praktyki innych krajów europejskich z perspektywy zarówno uprawnionych z patentów, jak i pozostałych użytkowników systemu patentowego. W publikacji zostały poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: zakres i treść patentu, ograniczenia ochrony patentowej, ograniczenia w zakresie egzekwowania patentu (strategie obrony przed zarzutem naruszenia). Monografia zawiera aktualne tezy z orzecznictwa krajowego i europejskiego, propozycje interpretacji istniejących przepisów oraz ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie uregulowań dotyczących ograniczeń ochrony patentowej i naruszenia patentu. Adresaci: Książka zainteresuje podmioty prowadzące i rozstrzygające spory patentowe: sędziów, rzeczników patentowych, radców prawnych, adwokatów, a także uprawnionych z patentów oraz osoby korzystające z opatentowanych wynalazków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj