ebook Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne - Hanna Knysiak-Sudyka,Anna Golęba,Jakub Firlus,Agata Cebera

Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne

W podręczniku kompleksowo przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego ogólnego, m.in.: katalog podmiotów biorących udział w postępowaniu w zróżnicowanych rolach procesowych; problematykę doręczeń, w tym doręczeń za pomocą środków komunikacji na odległość; poszczególne etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego; rozstrzygnięcia, które mogą zapaść w jego toku, oraz przysługujące od nich środki zaskarżenia; wybrane technicznoprawne aspekty związane z wdrożeniem RODO w działalności organów administracji publicznej regulowanej przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego; Zaprezentowano ponadto problematykę postępowania w trybie skarg i wniosków, postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń, zagadnienia związane z europejską współpracą administracyjną oraz zagadnienia nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Publikacja zawiera liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa sądowego oraz przejrzyste rozwiązania graficzne ułatwiające zapamiętywanie informacji – tabele, schematy, wykresy i diagramy. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji – przyszłych pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Może także stanowić cenną pomoc dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj