ebook Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych - Michał Murawski,Justyna Okrasińska,Ewa Szelenbaum

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowlanych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W publikacji zaprezentowano nie tylko rozliczenia z tytułu realizacji projektów budowlanych z udziałem podmiotów krajowych, lecz także mających siedzibę poza Polską. Ukazano zarówno teoretyczne aspekty przepisów wprowadzonych do ustawy o VAT, jak i liczne przykłady odnoszące się do rozliczeń pomiędzy uczestnikami projektów budowlanych. Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania: Jak rozliczyć usługi gwarancyjne wykonywane z pomocą podmiotów trzecich? Jak rozliczyć VAT w usługach budowlanych, których świadczenie rozpoczęło się do 31.12.2016 r., a ich zakończenie nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.01.2017 r.? Jak generalny wykonawca powinien rozliczyć VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na inwestora? Jak podwykonawca powinien rozliczyć VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na generalnego wykonawcę? Jak podwykonawca powinien rozliczyć VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na innego podwykonawcę? Jak rozliczać świadczenia kompleksowe? Jak rozliczać dostawę z montażem? Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników organów administracji skarbowej oraz sędziów. Zainteresuje również przedsiębiorców oraz właścicieli firm.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj