ebook Odwołanie darowizny - Szymon Solarski

Odwołanie darowizny

Publikacja jest jedynym na rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem dotyczącym odwołania darowizny. Będzie pomocna w wyjaśnianiu wielu problemów praktycznych związanych z tym zagadnieniem, wśród których można wskazać m.in. na kwestie odnoszące się do: obliczania terminu do złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny, oznaczania stosunków prawnych wyłączonych spod zasad darowizny, formy oświadczenia o odwołaniu darowizny, a także przebaczenia, wskazania podmiotów uprawnionych do odwołania darowizny, oznaczania przyczyn powodujących ustanie darowizny, określenia przesłanek odwołania wykonanej i niewykonanej darowizny, skutków odwołania darowizny, w tym również na tle małżeńskiego ustroju majątkowego. Autor porusza wątki prawnoporównawcze oraz przedstawia propozycje de lege ferenda, mogące zachęcić do szerszej dyskusji nad przyszłymi uregulowaniami odwoływania darowizny. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, w tym notariuszy, sędziów i adwokatów, oraz pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj