ebook Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o.o. - Marcin Sarna

Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o.o.

Jednym z niebezpieczeństw czyhających na członków zarządów spółek z o.o. jest możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe! W tym praktycznym e-booku przedstawiamy: - zasady i przesłanki tej odpowiedzialności oraz - możliwe sposoby postępowania w przypadku rozpoczęcia postępowania karnoskarbowego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj