ebook Odnawialne źródła energii -

Odnawialne źródła energii

Jeszcze w 2009 roku energetyka węglowa odpowiadała w Polsce za ponad 90% produkcji energii elektrycznej. Od tamtej pory w polskiej i światowej energetyce sporo się zmieniło. Unia Europejska zdecydowanie skierowała się ku odnawialnym źródłom energii, co wymusiło zmiany również w naszym sposobie wytwarzania energii elektrycznej. W 2019 roku paliwa węglowe stanowiły już tylko 75% produkcji energii elektrycznej w Polsce. Największy wzrost zanotowała energetyka wiatrowa – i to pomimo wprowadzenia ograniczeń związanych z wymaganą odległością turbin wiatrowych od obiektów mieszkalnych (tzw. ustawa 10H) – oraz energetyka słoneczna, szczególnie dzięki kolejnym edycjom rządowego programu „Mój Prąd”. Tak znaczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii wpłynął również na sposób działania oraz niezawodność sieci elektroenergetycznych, szczególnie w zakresie linii niskiego napięcia, do których podłączana jest większość instalacji prosumenckich. Niniejszy skrypt obejmuje zagadnienia szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii, takich jak energetyka wiatrowa czy słoneczna, z uwzględnieniem aspektów niezawodności i jakości przesyłanej energii, możliwości konwersji energii w elektrowniach szczytowo-pompowych, produkcji energii z odpadów oraz działania wszystkich tych źródeł w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj