ebook Odkrywając współczesną młodzież -

Odkrywając współczesną młodzież

Studia interdyscyplinarne

Młodzież boryka się ze stawianymi przed nią zadaniami, które coraz trudniej jest realizować. Wynika to ze zmieniających się oczekiwań, tempa życia, niepewności co do stałości norm i zasad oraz samotności i braku autorytetów. Szukamy więc wspólnie odpowiedzi - jak pomagać i wspierać młodego człowieka w jego dążeniu do rozwoju we współczesnej rzeczywistości? Odkrywamy młodzież ciągle na nowo...

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj