ebook Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje - Anna Krzepiłko,Monika Kordowska-Wiater,Bożena Sosnowska,Monika Pytka

Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje

Od zarania dziejów człowiek wykorzystywał rośliny do leczenia chorób infekcyjnych. Niektóre z tych preparatów są nadal stosowane w tradycyjnej medycynie. Odkrycie i zastosowanie antybiotyków oraz innych leków przeciwdrobnoustrojowych umożliwiło skuteczne leczenie infekcji. Jednak wraz z rozpowszechnieniem się tych chemioterapeutyków drobnoustroje wykształciły mechanizmy oporności i zmniejszyła się skuteczność działania tych środków. Coraz większym wyzwaniem dla współczesnej medycyny staje się oporność drobnoustrojów na leki, paradoksalnie spowodowana upowszechnieniem antybiotyków i innych leków o szerokim spektrum antydrobnoustrojowego działania. Wzrastające zagrożenie kliniczne, zwiększone ryzyko zachorowalności i śmiertelności związane z opornością chorobotwórczych drobnoustrojów na większość stosowanych leków skłania do podejmowania nowych działań. Jednym z nich jest poszukiwanie substancji o aktywności przeciwdrobnoustrojowej w materiale roślinnym. Rośliny są bogate w związki bioaktywne o szerokim spektrum działania. Niejednokrotnie wykazano doświadczalnie, że ekstrakty i substancje pozyskiwane z roślin są równie skuteczne w przeciwdrobnoustrojowym działaniu co tradycyjne leki syntetyczne. Badania antydrobnoustrojowe in vitro ekstraktów z roślin są ważne dla współczesnej medycyny, jednak ich przydatność nie może być przeceniana, jeśli metody nie są standaryzowane w celu uzyskania porównywalnych i powtarzalnych wyników. Wiele ze współcześnie prowadzonych badań koncentruje się na określeniu działania przeciwdrobnoustrojowego ekstraktów roślinnych lub wyizolowanych z nich związków. Przegląd danych zaczerpniętych z literatury, zaprezentowany w tej monografii, przybliży czytelnikowi metody i techniki stosowane do pozyskiwania substancji bioaktywnych z roślin i testowania ich antydrobnoustrojowego oddziaływania, a także zapozna go z głównymi kierunkami badań nad wykorzystaniem roślinnych ekstraktów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj