Odcienie szarości - Błażej Ciarkowski

Odcienie szarości

0,0

Publikacja dotyczy wzajemnych relacji architektów i polityki w latach 1944-1989. Autor przybliża losy wybranych jednostek, które uznać można za reprezentatywne dla całego środowiska. Projekty i realizacje, jakkolwiek niezwykle ważne, stanowią tło dla opisanych historii. Narrację budują osobiste wspomnienia architektów zawarte w pamiętnikach lub przekazane osobiście autorowi podczas kilkudziesięciu przeprowadzonych wywiadów. Książka jest kierowana nie tylko do historyków rodzimej architektury XX w., środowiska zawodowego oraz akademickiego, lecz także do miłośników powojennego budownictwa. „Na szczególną uwagę zasługuje wydobycie warunków i uzależnień zachodzących między władzą a architektami [...]. Przyjęte przez autora w tytule określenie odcienie szarości doskonale oddaje złożoność tych czasów, na którą składają się różne rodzaje zadań, różne stopnie autorytaryzmu władzy oraz - jak zawsze - różne charaktery realizowanych poleceń. Prowadzenie toku rozważań opartych o wywiady z bezpośrednimi uczestnikami tego procesu nadaje pracy większą wiarygodność, pozostawiając czytelnikowi ostateczną ocenę faktów dokonanych na pozornie jednolitym tle” [Witold Cęckiewicz]Wykaz skrótów 7 Od Autora 9 O pamięci słów kilka 13 Wojna. Prolog 15 Część I 19 Życiorysy 21 Powroty 21 Przedwojenni komuniści… 23 …i żołnierze AK 25 „Będziemy się wam przyglądać” 26 Odbudowa 29 Spór o Warszawę 29 Cały naród buduje stolicę 31 Ocenzurowane zabytki? 34 Zmiany na Zachodzie 37 Ziemie trofiejnyje 37 Ziemie Odzyskane – Wrocław 38 Stare i nowe – Poznań 40 Niemiecka „jemioła” – Gdańsk 41 Nowa rzeczywistość 45 Architekci i inni 45 Mecenas 47 Na uczelni 48 Socjalistycznie w treści 51 Jak projektować 51 Neofici i dysydenci 53 Architektura czasów zimnej wojny 55 Kto tworzył soc? 58 Część II 61 Kult nowoczesności 63 Pudełka zapałek 63 „Bezideowa” nowoczesność 65 Sztuka i architektura 67 Modernizacja czy destrukcja? 69 Inwestor państwowy 71 W biurach projektów 71 Nakaz pracy 73 Na budowie 75 W którą stronę patrzą rycerze spod Grunwaldu 77 Presja 79 Architekci i politycy 83 Projektanci partyjni 83 Czerwona książeczka 84 W sejmowych ławach 86 Ministerstwo betonów 88 Mieszkać po ludzku 91 Oszczędności towarzysza Wiesława 91 Dla kogo projektujemy? 93 Bitwa o plac Grunwaldzki 94 Fabryki domów 96 Część III 99 Budować, budować, budować! 101 Przede wszystkim budować… 101 Marzenia o szklanych domach 103 Mieszkać na osiedlu 104 Osiedle na miarę czasów 107 Lokalni mecenasi 111 Poznańskie uczelnie 111 Zaufanie generała Ziętka 113 Szaleństwa władz 115 Niezrealizowane marzenia 116 Za granicą 119 Kto był pierwszy? 119 Bal kreślarzy 121 Konkursowe laury 123 Część IV 127 Karnawał i post 129 Zbudować kościół 129 Świątynia na osiedlu 132 Kryzys 134 Archiwa bezpieki 135 III RP. Epilog 139 Kalendarium 141 Biogramy architektów 147 Spis wywiadów 164 Bibliografia 165 Wykaz ilustracji 171

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj