Od filologii do antropologii - Aleksander Madyda

Od filologii do antropologii

0,0

„Książka Aleksandra Madydy ukazuje […] różne wymiary pracy filologa […] i właśnie ta wieloaspektowość warsztatu badawczego stanowi o wyjątkowym charakterze tomu, o jego poznawczej wartości i – co należałoby szczególnie podkreślić – dydaktycznej użyteczności. Czytelnik wraz z badaczem stale przemieszcza się od filologii do antropologii, od tekstologii do folklorystyki, od komparatystyki do krytyki edycji. Uderza rozległość metodologicznych koneksji. […] Niezwykle doniosłym rysem książki Aleksandra Madydy jest odwaga aksjologiczna, cecha będąca w zaniku we współczesnym literaturoznawstwie, podobnie zanikająca w krytyce literackiej, która coraz częściej, niestety, przybiera postać krytyki »promocyjnej« (w interesie wydawców) czy krytyki »jedynie słusznej« (w interesie opcji politycznych). Profesor Madyda porywająco, a jednocześnie jak najbardziej przekonująco dekonstruuje mit pisarski Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (podtrzymywany przez pewne korporacje medialne) oraz równie precyzyjnie podważa (obala?) mit redaktorski Mieczysława Grydzewskiego (mocno zakorzeniony w legendzie), skrupulatnie demaskuje edytorskie niedostatki opracowania edytorskiego Poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (wyd. II, »Czytelnik«, Warszawa 1974)”. Z recenzji wydawniczej prof. Zbigniewa MajchrowskiegoSłowo wstępne / 7 Czad Stefana Grabińskiego, czyli kłopoty z płcią kulturową / 9 Vincenz czytany dzisiaj / 27 Vincenzowska lektura Fajdrosa Platona / 47 Stanisława Vincenza antropologia kultury huculskiej / 55 Prawda starowieku Stanisława Vincenza jako utwór publicystyczny / 89 Medycyna ludowa w prozie o tematyce chłopskiej / 107 Utopijne wątki myślowe w eseistyce religioznawczej Mircei Eliadego / 125 Motywy kołysankowe w poezji Jozefa Czechowicza i Czesława Miłosza / 143 Kim jest Nietota. O pewnej postaci z opowiadań Zygmunta Haupta / 151 Krzemieniec w twórczości Zygmunta Haupta / 161 Obraz wojny w opowiadaniach Zygmunta Haupta / 173 O niektórych aspektach poznawczych opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego /191 Nożyczki i czerwony atrament. O praktykach redaktorskich Mieczysława Grydzewskiego (na przykładzie twórczości Zygmunta Haupta z lat 1944-1948) / 209 O kontrowersyjnej edycji wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / 237 Nota bibliograficzna / 249 Indeks nazwisk / 251

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj