ebook Ochrona zdrowia i gospodarka. Pacjenci, świadczeniodawcy, turystyka medyczna -

Ochrona zdrowia i gospodarka. Pacjenci, świadczeniodawcy, turystyka medyczna

Na zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia wywierają wpływ różne procesy wiążące się z demografią, zwłaszcza starzenie się społeczeństw, oraz wzrost zamożności społeczeństwa. Ochrona zdrowia ma więc za zadanie zarówno udzielenie pomocy, niezbędnej potrzebującym opieki medycznej – bez względu na ich sytuację materialną, lecz także – w coraz szerszym stopniu – powinna reagować na potrzeby pacjentów, którzy są znacznie bardziej wymagającymi klientami systemu opieki zdrowotnej, gotowymi finansować czy współfinansować zaspokojenie swoich potrzeb zdrowotnych. Niniejsza monografia podejmuje problemy w czterech grupach tematycznych. Na początku są omawiane konsekwencje starzenia się społeczeństw, następnie – wybrane problemy zabezpieczenia zdrowotnego pacjentów, w dalszej kolejności – możliwości turystyki medycznej i na koniec – problemy konkurencyjności i rozwoju biznesu w dziedzinie ochrony zdrowia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj