ebook Ochrona terenów górniczych - Edward Popiołek

Ochrona terenów górniczych

Publikacja, mająca charakter monografii i i będąca zarazem podręcznikiem akademickim, przeznaczona jest głównie dla mierniczych górniczych, specjalistów z zakresu budownictwa i inżynierii a także inżynierów geologii i górnictwa, rozwiązujących problemy przygotowywania i prowadzenia eksploatacji złóż surowców mineralnych, szczególnie pod terenami zabudowanymi i zagospodarowanymi. Przede wszystkim jednak monografii a przeznaczona jest dla studentów geodezji i miernictwa górniczego, górnictwa, geologii i budownictwa, którzy pragną podjąć pracę zawodową lub naukową w otoczeniu górnictwa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj