ebook Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie administracji publicznej - Paweł Szmitkowski

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie administracji publicznej

Monografia w sposób kompleksowy omawia problematykę ochrony ludności oraz organizacji i funkcjonowania Obrony Cywilnej w strukturach administracji publicznej. Porusza zagadnienia związane z przygotowaniem tychże struktur oraz funkcjonujących i powiązanych z nimi podmiotów do działania n wypadek nadzwyczajnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj