ebook Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym - Włodzimierz Szpringer,Edyta Rutkowska-Tomaszewska,Beata Pachuca-Smulska,Jan Monkiewicz,Magdalena Fedorowicz,Mariola Lemonnier,Tomasz Nieborak,Marcin Olszak,Aleksandra Nadolska,Magdalena Dziedzic,Milena Kabza,Damian Cyman,Stanisław Kasiewicz,Michał Mariański,Marcin Kotarba,Kurkliński Lech,Piotr Pisarewicz,Paweł Rokosz,Agnieszka Wachnicka,Paweł Zagaj,Marek Monkiewicz

Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym

\n\nPublikacja omawia problematykę ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym. Analiza obejmuje w szczególności kwestię prawidłowego i uczciwego kształtowania relacji umownych pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami. \n\n Autorzy przedstawiają najbardziej aktualne problemy dotyczące rynku finansowego, w tym zagrożenia cyberprzestępczością, a także wyzwania związane z regulacjami rynkowymi i ochroną konsumenta. \n\n W książce omówiono takie zagadnienia jak: ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym – model G20, koncepcja Business and Human Rights, przykłady zastosowań koncepcji blockchain, główne kierunki działań regulacyjnych dla branży FinTech w bankowości, ryzyko związane z bankowością elektroniczną. \n\nMonografia zawiera tabele, schematy i diagramy ilustrujące ważne zagadnienia dotyczące rynku finansowego. \n\n Adresaci: \n\nKsiążka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także dla pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj