ebook Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym - Mirosław Gumularz

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

\n\nRODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego. \n\n W książce znajdziesz m.in. omówienie: danych osobowych wrażliwych, danych o karalności oraz danych osobowych zwykłych, danych osobowych podanych, zaobserwowanych, pochodnych oraz wywnioskowanych, typowych podstaw przetwarzania danych osobowych w przypadku organów administracji publicznej, zgody jako podstawy przetwarzania danych przez podmioty z sektora publicznego, wyjątków oraz regulacji szczególnych względem RODO w ramach realizacji praw podmiotów danych w odniesieniu do sektora publicznego, wyłączeń i modyfikacji wynikających z projektowanych przepisów sektorowych, wyłączeń lub ograniczeń wynikających z przepisów RODO, które mogą dotyczyć sektora publicznego, publicznoprawnych konsekwencji naruszenia praw podmiotów danych. \n\n W publikacji uwzględniono dwa podstawowe akty prawne obowiązujące od 25.05.2018 r.: nową ustawę z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). \n\n Książka ma na celu m.in.: przedstawienie kluczowych wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w zderzeniu z sytuacją prawną podmiotów z szeroko pojmowanego sektora publicznego, przedstawienie możliwych rozwiązań legislacyjnych (poglądowo), odwołując się do projektowanych przepisów sektorowych wdrażających RODO. Czytelnik uzyska w związku z tym informacje na co zwrócić uwagę, analizując dotyczące go przepisy sektorowe niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny kształt tych dokumentów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj