ebook Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej - Kinga Flaga-Gieruszyńska,Jacek Gołaczyński,Joanna Studzińska,Aleksandra Klich,Mariusz Nawrocki,Karolina Ziemianin,Ewa Kowalewska,Ewa Galewska,Wojciech Bożek,Paweł Mańczyk,Łukasz Dubiński

Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególnie istotne również w przypadku arbitrażu, mediacji czy też nietypowych rozwiązań prawnych, czego przykładem są wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Adresaci: Książka jest niezbędna w pracy prawników zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy i prokuratorów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj