ebook Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka - Krzysztof Jemielniak

Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka

Obróbka skrawaniem zajmuje i w dającej się przewidzieć przyszłości będzie zajmować pozycję dominującą wśród klasycznych metod kształtowania. Wynika to z dokładności obróbki, nieosiągalnej innymi metodami oraz elastyczności - od kilku lat, zwłaszcza w przemyśle lotniczym, obserwuje się tendencję do obróbki złożonych elementów z pełnego materiału, co obniża czas ich wykonania, dzięki eliminacji wykonywania przygotówki, jej transport itd. Niniejszy podręcznik powstał w wyniku ponad czterdziestoletnich doświadczeń autora zarówno w badaniach z zakresu obróbki skrawaniem jak i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, zwłaszcza wykładów. Ze względu na zainteresowania naukowe autora oraz potrzeby przedmiotów, do których podręcznik ten ma służyć („Obróbka skrawaniem”, „Wysokoproduktywna obróbka Skrawaniem” oraz „Automatyczny nadzór wytwarzania”), w podręczniku tym obok podstaw obróbki skrawaniem, szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dynamiki procesu skrawania oraz automatycznej diagnostyki stanu narzędzia i procesu skrawania. W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie: • Nowoczesnych materiałów narzędziowych, • Procesów tworzenia wióra, sił skrawania i zjawisk cieplnych, • Zużycia i trwałość ostrza oraz skrawalności materiałów konstrukcyjnych • Dynamiki procesu skrawania • Diagnostyki stanu narzędzia i procesu skrawania • Obróbki materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym. Książka jest adresowana do studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych, jak też to inżynierów mechaników, technologów, pracowników ośrodków badawczych, pragnących odświeżyć i pogłębić swoją wiedzę w zakresie obróbki skrawaniem.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj