ebook Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika - Katarzyna Pietruszyńska,Małgorzata Skibińska,Jarosław Masłowski,Paulina Zawadzka-Filipczyk,Michał Sztąberek

Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika

W książce omówiono problematykę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników, która niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla działów kadr i płac. Czytelnicy znajdą tu wyjaśnienia dotyczące m.in.: • uprawnień i obowiązków pracodawcy związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz weryfikowaniem danych osobowych kandydatów do pracy, • odpowiedzialności pracodawcy w przypadku ujawnienia danych osobowych kandydata do pracy, • obowiązków pracodawcy jako administratora danych osobowych, • ogólnych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników, • skuteczności zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych, • możliwości rozpowszechniania wizerunku pracownika. Autorzy – uznani specjaliści w dziedzinie prawa pracy – omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują prawidłowe sposoby rozwiązywania problemowych sytuacji. Publikacja zawiera także wybrane wzory dokumentów niezbędnych w procesie zarówno gromadzenia, jak i przetwarzania danych osobowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj