ebook Oblany egzamin z polityki - Lech Mażewski

Oblany egzamin z polityki

O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874

W analizowanym okresie Niemcy i Włosi doprowadzili do zjednoczenia ich państw po wielu wiekach rozbicia, Węgrzy uzyskali status współgospodarza w dualistycznej monarchii habsburskiej, a mieszkańcy Finlandii po raz pierwszy w swej historii stworzyli państwo. Polacy natomiast stracili wszystko, co w zakresie istnienia własnego państwa uzyskali w 1807 r., co uległo dalszemu wzmocnieniu w 1815 r., zachowało się po 1832 r. i poddane zostało ustrojowej rekonstrukcji w latach 1861–1862. Zazwyczaj umyka to naszej uwadze, ale jest czymś zupełnie nadzwyczajnym, że inne narody zdołały osiągnąć sukces, a my w tym samym czasie, po udanym starcie, ponieśliśmy spektakularną klęskę. Spis treści Od autora Rozdział I. Prolegomena Rozdział II. Powstanie Księstwa Warszawskiego Rozdział III. Jedyna zwycięska wojna Polski w XIX w. Rozdział IV. Próba ustanowienia Królestwa Polskiego w konflikcie z Rosją Rozdział V. Uratowanie istnienia Rzeczpospolitej jeden i pół Rozdział VI. Królestwo Polskie jako państwo polskie Rozdział VII. Czy w 1815 r. zerwana została ciągłość Rzeczpospolitej jeden i pół? Rozdział VIII. Wielki książę Konstanty: niewykorzystana szansa Rzeczpospolitej jeden i pół Rozdział IX. Zagubienie w noc listopadową Rozdział X. Detronizacja Romanowów Rozdział XI. Druga wojna z Rosją o niepodległość i powiększenie Królestwa Polskiego Rozdział XII. Ponowne uratowanie istnienia Rzeczpospolitej jeden i pół Rozdział XIII. Królestwo Polskie w ustrojowopolitycznym zawieszeniu w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza Rozdział XIV. Powstanie 1846 r. Rozdział XV. Wojna wschodnia (1853–1856) a Królestwo Polskie: narodziny ustrojowopolitycznej koniunktury Rozdział XVI. Realizacja obietnic Aleksandra II z kongresu paryskiego Rozdział XVII. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego Rozdział XVIII. Królestwo Polskie w latach 1815, 1832 i 1861–1862 Rozdział XIX. Ostatecznie oblany egzamin z polityki Rozdział XX. Likwidacja Królestwa Polskiego Rozdział XXI. Narodziny, istnienie i upadek państwa polskiego w latach 1806–1874 Bibliografia Indeks osób

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj