ebook Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych - Agnieszka Izabela Baruk,Sebastian Białoskurski,Anna Goliszek,Anna Iwanicka,Agnieszka Komor,Grzegorz Wesołowski

Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych

W monografii „poddano wnikliwej analizie wybrane nowoczesne rozwiązania marketingowe mające zastosowanie w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych. Autorzy słusznie zaliczyli do tych rozwiązań kształtowanie przez oferentów relacji z nabywcami, wzbudzanie postaw i zachowań prosumpcyjnych, wykorzystywanie etnocentrycznych postaw nabywców finalnych, kształtowanie potencjału innowacyjnego oferenta oraz objęcie podejściem marketingowym jego pracowników w ramach marketingu personalnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj