ebook Nogi Izoldy Morgan - Bruno Jasieński

Nogi Izoldy Morgan

Futuryzm pojmowany przez Jasieńskiego nie miał służyć jedynie prowokacji, odrzuceniu tradycji czy zmianie konwencji sztuki. Dla niego miał on wymiar społeczny, stanowił pierwszy krok do budowy zbiorowości ludzkiej nowego typu. Należy on do wąskiego grona poetów, którzy ściśle wiązali słowo z czynem. Działał aktywnie nie tylko na płaszczyźnie artystycznej, ale był też aktywistą. Poprzez sztukę chciał on oddziaływać na trzy zasadnicze, według niego, elementy kształtujące życie społeczne: demokrację, maszynę i tłum. (klp.pl)

Dodaj komentarz


Szczególnie spodobały mi się "Klucze". Jednak pozostałe dwa opowiadania również są wspaniałe.

Aleksandra Skibińska - 16 kwietnia 2013 10:02


"Nogi Izoldy Morgan" to ciekawy zbiór mniej i bardziej znanych utworów Jasieńskiego. Groteska i awangarda. Do tego manifesty autora. Ciekawa pozycja, ale nie dla wszystkich.

Cezary Kolczuga - 24 marca 2013 08:48

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj