ebook Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna - Edyta Mucha

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Zjawisko nielegalnej produkcji alkoholu znane było już od czasów prehistorycznych.Natomiast współcześnie nielegalna produkcja alkoholu stanowi jedno z istotniejszych zagrożeń dla państwa oraz jego obywateli. Można je rozpatrywać w wielu płaszczyznach. Pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne i społeczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz karne względem osób trudniących się tym procederem. Należy także podkreślić fakt generowania ogromnych strat dla Skarbu Państwa z tytułu prowadzenia tego typu działalności w sposób nieuregulowany i nieopodatkowany. Z tych też powodów zjawisko to jest przedmiotem działań podejmowanych nie tylko przez państwo, ale także przez organizacje pozarządowe, czy nawet pojedyncze osoby. Świadczy to także o jego doniosłości i potrzebie prowadzenia analiz prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych celem wypracowania efektywnych działań o charakterze profilaktycznym.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj