ebook Niektóre różnice indywidualne jako predyktory sposobu żywienia zawodników uprawiających gry zespołowe w świetle rekomendacji dla sportowców - Maria Gacek

Niektóre różnice indywidualne jako predyktory sposobu żywienia zawodników uprawiających gry zespołowe w świetle rekomendacji dla sportowców

Celem badań była analiza wybranych indywidualnych uwarunkowań sposobu żywienia grupy polskich sportowców, wyczynowo trenujących gry zespołowe, w świetle aktualnych rekomendacji żywieniowych dla sportowców. Oceniono wybory żywieniowe sportowców o wysokim stopniu wytrenowania w zależności od płci i wieku oraz poczucia własnej uogólnionej skuteczności i umiejscowienia poczucia kontroli zdrowia, jako ważnych różnic indywidualnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj