ebook Niedostosowanie społeczne nieletnich. Profilaktyka i resocjalizacja - Arkadiusz Kamiński,Mariusz Dobijański

Niedostosowanie społeczne nieletnich. Profilaktyka i resocjalizacja

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży to jedno z bardziej istotnych zagrożeń współczesnego społeczeństwa. Rosnąca liczba przejawów demoralizacji i niska efektywność oddziaływań wychowawczych świadczą w sposób jednoznaczny o tym, iż pomimo zmian, jakie zachodzą w systemie resocjalizacji nieletnich, system ten nadal nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. W przeświadczeniu autorów publikacji tylko oddziaływania oparte na profilaktyce oraz wysokich stan-dardach organizacyjnych (infrastrukturalnych i opiekuńczo-wychowawczych), a także zmiany metodyczno-programowe, wynikające z realizacji założeń twórczej pedagogiki resocjalizacyjnej, mogą przyczynić się do zmniejszenia stopnia zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj