ebook Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič - Kuba Mikurda

Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič

Słoweńska filozoficzna szkoła psychoanalityczna stanowi obecnie jeden z najważniejszych współczesnych prądów intelektualnych. Slavoj Žižek stał się międzynarodową gwiazdą filozoficzną, zaś Mladen Dolar i Alenka Zupančič uważani są niezwykle oryginalne głosy we współczesnych dyskusjach o relacji między psychoanalizą i filozofią. Książka Kuby Mikurdy to pierwsza w skali światowej monografia słoweńskiej szkoły. Autor odwołuje się do Lacanowskich formuł seksuacji – męskiej, czyli logiki wyjątku, oraz żeńskiej, czyli logiki niespójności – by zrekonstruować najważniejsze tezy Žižka, Dolara i Zupančič dotyczące podmiotu, etyki, estetyki i polityki.PODZIĘKOWANIA 5 WSTĘP 9 „Psychoanaliza… w Słowenii?” 9 Žižek, Dolar, Zupančič 15 Słoweńska wiosna 21 „Szkoła słoweńska”? 28 Diagnozy, narzędzia, cele 42 Kryzys inwestytury i biopolityka 44 Od całości do nie-całości 55 CZĘŚĆ PIERWSZA – OD TRAGEDII DO KOMEDII 79 I „ZA PIERWSZYM RAZEM JAKO TRAGEDIA…” 85 Lacan – „poza Ate” 88 Žižek – czyn Antygony 109 Zupančič– etyka realnego 135 II COMMEDIA DELL’ACTE 171 Ontologia komedii 173 „Bądźcie (sur)realistami…” 206 CZĘŚĆ DRUGA – OD SUBLIMACJI DO MIŁOŚCI 229 III TEORIE SUBLIMACJI 231 Ablenkung, détournement, odwiedzenie 238 „Wyniesienie obiektu do godności Rzeczy” 262 Biały kwadrat na białym tle 277 Dolar – topologia obiektu 288 IV TEORIE MIŁOŚCI 307 Narcyzm 310 Przeniesienie 321 Komedia 326 Agape 333 V POLITYKA PSYCHOANALIZY? 351 ZAKOŃCZENIE – WIEDZA NIE-CAŁA 367 BIBLIOGRAFIA 373 SPIS ILUSTRACJI 385 INDEKS NAZWISK 387 INDEKS POJĘĆ 393

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj