ebook Territoires comparatistes Melanges offerts a Zbigniew Naliwajek - Anna Opiela

Territoires comparatistes Melanges offerts a Zbigniew Naliwajek

Książka zawiera artykuły ofiarowane badaczowi literatury francuskiej profesorowi Zbigniewowi Naliwajkowi przez jego przyjaciół i współpracowników w dowód przyjaźni i uznania. Czytelnik znajdzie w tomie teksty poświęcone poezji i powieści francuskiej obejmujące prawie wszystkie epoki literackie (od Renesansu po czasy współczesne). Poszczególne artykuły autorstwa polskich, francuskich i niemieckich badaczy literatury (m.in. Pierre’a Brunela, Francisa Claudona, Uwe Dethloffa) poruszają kwestie literackie ujęte w perspektywie porównawczej – związki literatury z innymi dziedzinami sztuki, kwestie tłumaczenia, recepcji, intertekstualności. Bogactwo zebranych studiów świadczy o różnorodności dziedzin badawczych, którymi zajmuje się Zbigniew Naliwajek. ********* Le présent volume constitue un hommage rendu par une trentaine d’amis et collaborateurs à Zbigniew Naliwajek, professeur de littérature française à l’Université deVarsovie, chercheur éminent et maître de plusieurs étudiants et doctorants en philologie romane. Parmi les contributions offertes à Zbigniew Naliwajek en signe d’amitié et de reconnaissance, le lecteur trouvera des articles portant sur la poésie et le roman français de presque toutes les époques littéraires (dès la Renaissance jusqu’à l’époque contemporaine). Les textes abordent des questions littéraires vues dans la perspective comparatiste (relations entre la littérature et la musique ou celles entre la littérature et l’image, problèmes d’histoire littéraire, traductions et réception, intertextualité, liens que la littérature française tisse avec certaines oeuvres des auteurs polonais ou allemands). La richesse de ces contributions témoigne de la variété des domaines de recherche chers à Zbigniew Naliwajek. ********* Comparative territories. Texts offered to Zbigniew Naliwajek The book is devoted to French poetry and novels from the Renaissance to the present day. Articles by Polish, French and German literary researchers deal with literary issues from a comparative perspective - the relationship of literature with other fields of art, the issues of translation, reception, and intertextuality. The jubilee volume was presented to a researcher of French literature, professor Zbigniew Naliwajek.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj