ebook Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia. Poziom średnio zaawansowany - Karolina Jekiełek

Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia. Poziom średnio zaawansowany

Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia. Poziom średnio zaawansowany to poradnik służący samodzielnej nauce języka angielskiego. Druga część samouczka jest propozycją dla osób, które mają podstawy języka angielskiego i chciałaby je utrwalić, a przede wszystkim rozwinąć. Książka składa się z trzydziestu siedmiu rozdziałów teoretyczno-praktycznych, które zawierają omówienie poszczególnych zagadnień, przykłady, a także zdania do tłumaczenia. W odpowiedziach zamieszczono obszerny komentarz, który tłumaczy ewentualne błędy jakie uczeń mógł popełnić. Po każdych pięciu rozdziałach, następuje powtórzenie materiału. Podręcznik pozwala na wyszlifowanie podstaw gramatycznych języka angielskiego, dzięki czemu poznasz najczęstszej błędy i kalki językowe. Dzięki książce nabierzesz pewności siebie, uzupełnisz swoją wiedzą, lub dowiesz się rzeczy, których jeszcze nie wiedziałeś, a są ważne, aby poprawnie budować zdania w j. angielskim! Karolina Jekiełek Językiem angielskim interesuję się od kiedy rozpoczęłam jego naukę. Od 2006 nauczam języka angielskiego, początkowo w ramach organizacji studenckiej, w formie pro bono. Od 2010 prowadzę własną firmą zajmującą się usługami edukacyjnymi w zakresie języka angielskiego – Personal English Tutor. Prowadzę stronę internetową dla uczniów języka angielskiego opartą na zadaniach interaktywnych programu hotpotatoes. Aktualnie współpracuję z firmą informatyczną w zakresie stworzenia serwisu dla uczniów i nauczycieli.logo-minipx.png (2012-05-09 08:57:42) W ramach studiów bibliotekoznawczych na UJ, uzyskałam stypendium ERASMUS, które pozwoliło mi na wyjazd na angielską uczelnię. Tam poczułam przypływ chęci, który skierował mnie na filologię angielską. W 2012 wydałam pierwszą książkę, pt. „Propozycje zadań, ćwiczeń i gier do nauki języka angielskiego. Poradnik dla nauczycieli i lektorów – poziom elementary.” Wstęp 7 O języku angielskim 8 Present simple – czas teraźniejszy prosty 16 Present continuous – czas teraźniejszy ciągły 30 Present continuous czy present simple? 43 Word order in questions – kolejność słów w pytaniach. 53 Conjunctions – Spójniki 67 Powtórzenie wiadomości – rozdziały 1-5 77 Definite Relative Clause – Zdanie przydawkowe ograniczające 89 Past simple regular verbs – Czas przeszły prosty czasowniki regularne. 98 Past simple irregular verbs – Czas przeszły prosty czasowniki nieregularne. 111 Subject questions – pytania o podmiot 128 Past continuous – czas przeszły ciągły 134 Powtórzenie wiadomości – rozdziały 6-10. 146 Past simple czy past continuous? 154 Wyrażanie przyszłości – going to, future simple will, present simple, oraz present continuous. 162 Comparative and Superlative – Stopniowanie przymiotników i przysłówków 175 Present Perfect Simple – Czas teraźniejszy dokonany 183 Present Perfect Simple – Yet, Already, Just. 199 Powtórzenie wiadomości rozdziały 11-15. 206 Present Perfect Simple a Past Simple. 217 Present Perfect Simple – użycie for i since 229 Infinitive and Gerund – bezokolicznik i gerundium 236 Must, Mustn’t, Have to, Don’t have to – wyrażenie obowiązku i jego braku. 246 May, Might – wyrażanie prawdopodobieństa 256 Powtórzenie wiadomości rozdziały 16-20 264 Should, Shouldn’t – dawanie rad. 273 1st conditional - Pierwszy tryb warunkowy 281 2nd conditional – drugi tryb warunkowy 289 Used to – mówienie o zwyczajach z przeszłości 299 Passive – strona bierna 306 Powtórzenie wiadomości rozdziały 21-25 318 Quantifiers – wyrażenie ilość 321 So/Neither do I – zgadzanie się z rozmówcą 328 Past Perfect - czas przeszły dokonany 333 Reported speech – mowa zależna 342 Powtórzenie wiadomości rozdziały 26-30 351

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj