ebook Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim - Krystyna Bojałkowska

Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim

Praca poświęcona jest charakterystyce pozycji składniowej, jaką w polskim zdaniu zajmują imiesłowy przysłówkowe, a ściślej konstytuowane przez nie jednostki składniowe, nazywane tu frazami imiesłowowymi (VPpart). Zacznę od przedstawienia członu konstytutywnego frazy imiesłowowej, następnie omówię wewnętrzną budowę VPpart. Rozważę też problem frazeologizmów imiesłowowych oraz przedstawię zakres występowania form VPpart we współczesnych tekstach polskich.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj