ebook Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego - Piotr Kajak

Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego

Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego

Tematyka niniejszej pracy sytuuje ją na pograniczu antropologii kultury i glottodydaktyki, tzw. kulturoznawstwa glottodydaktycznego. Autor proponuje jego wydzielenie jako nowej subdyscypliny glottodydaktyki polonistycznej, a odwołując się do osiągnięć glottokulturoznawczych warszawskiego „Polonicum”, przedstawia własną propozycję programową nauczania kultury popularnej. The subject of this book situates it at the interface between cultural anthropology and glottodidactics, the so-called glotto-cultural studies. The author argues that is should be recognized as a new subdiscipline of Polish glottodidactics and, referring to the achievements of the glotto-cultural studies of the Warsaw “Polonicum,” presents his own vision of teaching popular culture.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj