ebook Fish czy fishes. What I need is books czy What I need are books. Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej - Radosław Więckowski

Fish czy fishes. What I need is books czy What I need are books. Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej

• Obszerna prezentacja rzeczowników i czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej, w tym cała paleta określników wyrażających mnogość • Gruntownie przedstawione liczebniki nieokreślone kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt • Kontekstowe zestawienie rzeczowników w ćwiczeniach kontrastujących, np.: The dialogue in the film is interesting. Dialogi w tym filmie są interesujące. (dot. dialogów w opowiadaniach, filmach) The dialogues in the textbook are interesting. Dialogi w tym podręczniku są interesujące. (dot. dialogów w podręcznikach) • Trudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach, np.: What I say and what I think are my own affair. vs. What I say and do is/are my own affair. Neither of us is a cardplayer. vs. Neither of us are cardplayers. • Testy końcowe z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał • Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj