ebook Europeistyka. Leksykon - red. Witold Stankowski

Europeistyka. Leksykon

Słownik łączy wiedzę różnych dyscyplin naukowych w kontekście szeroko rozumianej europeistyki. Zakres tematyczny haseł wykracza poza problematykę Unii Europejskiej, obejmuje różne aspekty europejskich procesów integracyjnych, uwarunkowania, formy i wyzwania współpracy w Europie. Przedstawia również biogramy osób, mających wpływ na integrację europejską. Witoldowi Stankowskiemu udało się zebrać zespół autorów, którzy reprezentują różne środowiska akademickie, są zarówno teoretykami, jak i praktykami w zakresie europeistyki. Dzięki temu słownik prezentuje całościowe i wieloaspektowe podejście do tej problematyki. Słownik przeznaczony jest dla studentów europeistyki. Może stanowić także istotne źródło wiedzy dla wszystkich zajmujących się sprawami unijnymi i europejskimi. Główne zalety książki to: szeroki zakres zagadnień, prosty i zwięzły język, mapa słownika porządkująca hasła. O REDAKTORZE NAUKOWYM Witold Stankowski - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Historii Europy w Instytucie Europeistyki i profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, dyrektor Instytutu Politologii. Zajmuje się historią Europy, Unii Europejskiej i powojennych Niemiec.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj