ebook Myśl i Duch. Filozoficzne i teologiczne konteksty twórczości Juliusza Słowackiego - Lucyna Nawarecka

Myśl i Duch. Filozoficzne i teologiczne konteksty twórczości Juliusza Słowackiego

Książka dotyczy kilku zagadnień filozoficznych i teologicznych wyłaniających się z twórczości Juliusza Słowackiego. Autorka rozważa ważną dla poety i całego romantyzmu problematykę podmiotu, włącza Słowackiego w dyskusję między idealizmem i realizmem, emanacją i kreacją. Pokazuje podobieństwa i różnice między myślą poety a filozofią Emersona i Nietzschego. Opisuje idee teologiczne Słowackiego inspirowane teologią wschodniochrześcijańską, które ułatwiają interpretację niektórych wątków mistycznej twórczości poety. Książka próbuje aktualizować tezę Heideggera, że poezja „wzywa do myślenia”.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj