ebook Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej - Andrzej Hejmej

Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej

Książka ta jest próbą ujęcia związków literatury z muzyką w świetle najnowszych propozycji komparatystów i teoretyków intertekstualności, zarazem także próbą diagnozowania aktualnego stanu komparatystyki jako dziedziny badań literatuoznawczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj