ebook Mozaiki przestrzeni transnarodowych -

Mozaiki przestrzeni transnarodowych

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    Nomos

  • Format:PDF
Dynamicznie rozwijający się nurt badań nad transnarodowością pozwala pokazać i wyjaśniać subtelności współczesnej (ale i dawnej) mobilności oraz różnego typu paradoksy, pęknięcia strukturalne i napięcia na linii: mobilność - państwo narodowe. Perspektywa transnarodowa pozwala też na pokazanie sposobów transgresji granic terytorialnych w relacjach społecznych i życiu codziennym oraz ich ograniczenia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj