ebook Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze - Michał Kuran

Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze

Z naukowego punktu widzenia publikację należy oceniać jako udany i wartościowy cykl literaturoznawczych i kulturoznawczych refleksji nad zjawiskiem najszerzej rozumianego mimetyzmu w literaturze i innych obszarach sztuki (z licznymi odwołaniami do zoologii, botaniki, geografii, etnologii, antropologii). Fauna i flora potraktowane tu zostały z jednej strony jako zjawiska naturalne, a z drugiej jako punkt odniesienia do określenia kondycji człowieczej poprzez wykorzystanie sprawdzonego instrumentarium (exempla, heraldyka, bestiariusze, wirydarze etc.). Prace dowodzą, że wnikliwa obserwacja świata zwierząt i świata roślin może z powodzeniem mieć charakter kulturotwórczy. W takim ujęciu materiał literacki staje się wykładnikiem niekonwencjonalnego oglądu przyrody (zarówno rodzimej, jak i egzotycznej), interesującą próbą wyjścia poza stereotypowe postrzeganie zwierząt i roślin w różnych kręgach kulturowych. Metodologiczne założenia określiłbym jako hermeneutyczne dociekania w obrębie humanistyki ekologicznej. Sprowadzają się one do poszukiwania różnorodnych znaczeń nadawanych faunie i florze w utworach literackich (czy szerzej: w odniesieniach kulturowych). […] Królestwo zwierząt i roślin w większości ujęć uznane zostało za kategorię fenomenologiczną, co pozwoliło badaczom skoncentrować uwagę nie tylko na oglądzie i opisie, lecz także na dociekaniu znaczeń ukrytych. W czasie coraz większego przywiązywania znaczenia do roli ekologii w życiu społeczeństw, naglącej konieczności respektowania jej zasad, wzrasta również potrzeba uprawiania humanistyki ekologicznej. Tom wychodzi więc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu. Z recenzji prof. dr hab. Tadeusza BłażejewskiegoMichał Kuran, Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze — wprowadzenie do monografii 7 W kręgu mitologii 39 Adam Jegorow, Lupus in fabula. Owidiańska metamorfoza w średniowieczu na przykładzie pseudoowidianum De lupo 41 Magdalena Garnczarska, „Ty potworze dzikszy niż Cerber w Hadesie... Psie wstrętnie cuchnący, żmijowa naturo...”, czyli o odniesieniach do zwierząt w inwektywie Michała Psellosa na mnicha Sabbaitę 55 Monika Sagało, Świat słowiańskich bóstw i ich wpływ na dziecięcego czytelnika (na przykładzie wybranych utworów ze zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić Mažuranić) 73 Dawid Wesołowski, Geneza i rola drzew w mitologii japońskiej w świetle Kojiki i Nihongi 83 Symbolika 99 Kamila Korabik, Motywy zwierzęce w Apokalipsie św. Jana 101 Paulina Anna Mielnik, Symbolika laski marszałkowskiej w świetle zachowanej ikonografii i literatury 111 Estera Głuszko-Boczoń, Symbolika „zwierzęca” w twórczości Güntera Grassa 125 Kurioza i fantasy 135 Aleksandra Goszczyńska, Zwierzęta — niezwierzęta. Ludzie — nieludzie. Komiczni herosi w Spitamegeranomachii Jana Achacego Kmity 137 Aleksandra Deskur, Fauna, flora i cudowność – zagadki Wojciecha Tylkowskiego 153 Patrycja Katarzyna Głuszak, Fauna w Tygodniu stworzenia świata Wacława Potockiego 159 Beata Zielonka, Fauna i flora w Igrzyskach śmierci Suzanne Collins 169 Perspektywa filozoficzna 177 Patrycja Pietrasik, Wobec tajemnicy istnienia: o sposobach doświadczania świata w utworze Józefa Weyssenhoffa Soból i panna 179 Bartłomiej Borek, Kanibalistyczna uczta. O wszechcierpieniu fauny i flory w Niedokonanym Tadeusza Micińskiego 187 Dariusz Piechota, Ukryte życie roślin w literaturze fantastycznej przełomu XIX i XX wieku 197 Anna Fiedeń-Kułak, „przyjęliśmy się na gałęzi” – motyw(y) flory(styczne) w twórczości poetyckiej Anny Frajlich 207 Eryk Weber, Świat ożywiony w filmie Avatar Jamesa Camerona – podmiotowy charakter fauny i flory 225 Moralistyka i wartościowanie 233 Małgorzata Penińska, „Konie też leciały jak ptaki [...]”. Analogie animalistyczne w twórczości literackiej J.I. Kraszewskiego 235 Monika Wdowińska, Postaci zwierzęce w artystycznej kreacji świata powiastek Beatrix Potter 245 Barbara Szymczak-Maciejczyk, Ludzie w otoczeniu przyrody. O Dwóch księżycach Marii Kuncewiczowej 253 Michał Głuszak, Czesława Miłosza zmagania z naturą 267 Deskrypcje 283 Katarzyna Ossowska, Opisy fauny i flory Ziemi Świętej pochodzące z XVI-wiecznych relacji polskich pielgrzymów 285 Michał Kuran, Fauna i flora w staropolskich opisach Orientu (wybrane przykłady) 303 Ewelina Lechocka, Znaczenie i funkcja motywu ruty w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych 347 Jolanta Machowska-Goc, Rośliny mówią — rozmowy kulturowe w literaturze i tekstach uczniów klas III w edukacji wczesnoszkolnej 359 Indeks osób 371 Indeks postaci 385

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj