ebook Moje życie - Krystyna Śreniowska

Moje życie

Pamiętnik Krystyny Śreniowskiej stanowi niezwykle cenne źródło historyczne. Poszczególne etapy zawodowego i rodzinnego życia Autorki związane były z losami wielkich ośrodków polskiej kultury – Lwowa, Krakowa, okupacyjnej i powstańczej Warszawy, a po 1945 roku - Łodzi. Śreniowska z dużą zwięzłością, a zarazem przenikliwością potrafiła ukazać zmieniające się od czasów II Rzeczpospolitej nastroje i postawy polskiej inteligencji, zwłaszcza środowisk zajmujących się nauką oraz dydaktyką uniwersytecką. [...] Nie tylko historyków, ale też prawników, socjologów, literaturoznawców. [...] Wątki ogólnonarodowe, ideologiczne i polityczne splatają się w tym pamiętniku w naturalny sposób z wątkami osobistymi. [...] Książka dostarcza bogatych informacji o dziejach polskiej nauki historycznej, a także innych obszarów humanistyki, zwłaszcza w czasach Polski Ludowej. Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja WierzbickiegoFotografia: Krystyna Śreniowska, lata 40.–50. XX wieku (Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Akta pracownicze, sygn. 10639) 5 Wprowadzenie (Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki) 9 Część I 27 Krystyna Śreniowska – Moje życie 29 Część II. Aneks 197 Krystyna Śreniowska – Uniwersytet Łódzki w latach 1945–1986 199 Fotografia: Krystyna Śreniowska, rok 1986 (Fotografia autorstwa Evy Rubinstein, w posiadaniu rodziny) 223 Bibliografia prac Profesor Krystyny Śreniowskiej 225 Indeks osobowy 233

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj