ebook Modelowanie satysfakcji, użyteczności i wykorzystania oprogramowania Open Source - Tomasz Przechlewski

Modelowanie satysfakcji, użyteczności i wykorzystania oprogramowania Open Source

Oprogramowanie Open Source to nowy sposób tworzenia systemów informacyjnych (si/ti2). Wprawdzie w powszechnej opinii ta kategoria oprogramowania jeszcze do niedawna funkcjonowała jako „oprogramowanie darmowe”,to jednak istotą oprogramowaniaOpen Sourcejest przede wszystkim dostępność kodu źródłowego, umożliwiająca wszystkim zainteresowanym jegomodyfikowanie i poprawianie. Sukces takich projektów, jak Linux, serwer www Apache, system zarządzania bazą danych MYSQL, pakiet biurowy Open Office lub przeglądarka www Firefox – że wymienimy te najbardziej znane – spowodował, iż oprogramowanie Open Source stało się przedmiotem licznych badań, przy czym większość z nich koncentruje się raczej na fenomenie jego tworzenia, motywacji twórców, koordynacji itd. Stosunkowo mniejsza część jest związana z wykorzystaniem oprogramowania Open Source – można powiedzieć „klasycznym” tematem badań w dziedzinie informatyki ekonomicznej. Co więcej, te nieliczne prace dotyczące wykorzystania poprzestają zwykle na opisie zjawiska,w tym pomiarze stopnia i zakresu użytkowania. Brak jest natomiast badań, które starałyby się wyjaśnić przyczyny przyswajania i wykorzystywania oprogramowania Open Source przez organizacje i/lub użytkowników indywidualnych. Niniejsza praca ma na celu wypełnienie tej luki.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj