ebook Modele rozwoju usługodawców logistycznych - Ewa Płaczek

Modele rozwoju usługodawców logistycznych

Głównym celem publikacji jest opracowanie modeli rozwoju działalności przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne. Cele teoretyczno-poznawcze pracy to: usystematyzowanie dorobku naukowego w zakresie rynku usług logistycznych, w szczególności zdefiniowanie usług logistycznych i firm świadczących usługi logistyczne; identyfikacja czynników decydujących o tym, że firmę świadczącą usługi logistyczne kwalifikuje się jako dostawcę usług logistycznych, operatora logistycznego czy integratora logistycznego; dokonanie przeglądu koncepcji prowadzenia działalności przez usługodawców logistycznych – przegląd modeli biznesowych. Cele utylitarne obejmują: identyfikację i charakterystykę podmiotów świadczących usługi logistyczne na rynku usług logistycznych w Polsce; wskazanie dróg rozwoju i możliwych przekształceń firm świadczących usługi logistyczne w kierunku operatora logistycznego oraz stworzenie modelu rozwoju usługodawców logistycznych oraz ich analiza. Badaniem objęto rynek usług logistycznych w Polsce oraz podmioty działające na tym rynku.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj