ebook Mobbing w miejscu pracy - Małgorzata Gamian-Wilk

Mobbing w miejscu pracy

Praca jest ważnym aspektem życia człowieka, najważniejszym obok rodziny. Jest źródłem zdrowia zarówno psychicznego, jak i somatycznego, przyczynia się do poczucia szczęścia i sensu życia. Może się jednak wiązać z cierpieniem, odrzuceniem, poczuciem niższości, może być też źródłem pogorszenia zdrowia psychicznego. Występowanie mobbingu jest silnym stresorem i prowadzi do poważnych konsekwencji dla pracowników. Z tekstu Badacze i praktycy mierzą się z problemem prawidłowego postępowania w sytuacji mobbingu oraz udzielania adekwatnej pomocy jego ofiarom. Poznanie organizacyjnych i indywidualnych uwarunkowań tego zjawiska pozwala na skuteczniejsze prognozowanie przebiegu destrukcyjnego konfliktu oraz bardziej efektywne interwencje. W książce przedstawiono wyniki badań poszerzające wiedzę na indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań mobbingu. Wiedza w niej zawarta może przyczynić się do budowania skuteczniejszej prewencji tego zjawiska.Podziękowania 9 1. Wokół definicji 11 1.1. Mobbing w różnych kontekstach 12 1.2. Skala problemu 12 1.3. Mobbing i pojęcia pokrewne 14 1.4. Mobbing w kontekście patologii miejsca pracy 15 1.5. Kryteria definicyjne mobbingu 17 1.6. Działania o charakterze mobbingu 21 1.7. Mobbing jako proces 25 1.8. Teoretyczne wyjaśnienia mobbingu w miejscu pracy 26 2. Metody pomiaru 31 3. Społeczne i organizacyjne uwarunkowania mobbingu 37 3.1. Organizacja pracy 38 3.2. Kultura i klimat organizacyjny 39 3.3. Sposób zarządzania 41 3.4. Zmiany organizacyjne 42 3.5. Hipoteza organizacyjnych czynników pojawiania się mobbingu 43 3.6. Podsumowanie 46 4. Indywidualne uwarunkowania mobbingu 48 4.1. Sprawcy mobbingu 48 4.2. Podsumowanie: sprawcy mobbingu 51 4.3. Osoby poddawane mobbingowi 52 4.4. Podsumowanie: osoby poddawane mobbingowi 56 5. Konsekwencje mobbingu 58 5.1. Konsekwencje występowania mobbingu na poziomie organizacji 58 5.2. Konsekwencje doświadczania mobbingu 60 6. Badanie: Organizacyjne czynniki pojawiania się mobbingu 65 6.1. Procedura generowania pozycji testowych 66 6.2. Badanie pilotażowe 67 6.3. Opis KOCRPM 69 6.4. Trafność KOCRPM 70 6.4.1. Organizacyjne czynniki ryzyka pojawiania się mobbingu a czynniki ryzyka mobbingu mierzone innym narzędziem 71 6.4.2. Organizacyjne czynniki ryzyka pojawiania się mobbingu a natężenie występowania mobbingu 72 6.4.3. Organizacyjne czynniki pojawiania się mobbingu a klimat organizacyjny 73 6.4.4. Organizacyjne czynniki ryzyka pojawiania się mobbingu a stresory miejsca pracy 75 6.4.5. Organizacyjne czynniki ryzyka pojawiania się mobbingu a zaangażowanie w pracę oraz satysfakcja z pracy 77 6.4.6. Różnice w natężeniu organizacyjnych czynników ryzyka pojawiania się mobbingu w grupach objętych i nieobjętych szkoleniami prewencyjnymi 78 6.5. Podsumowanie 79 7. Bycie poddawanym mobbingowi a zmienne osobowościowe 81 7.1. Badanie 1: Bycie poddawanym mobbingowi a zmienne osobowościowe 85 7.1.1. Osoby badane i procedura 85 7.1.2. Metody 86 7.1.3. Wyniki 89 7.1.4. Dyskusja 101 8. Bycie poddawanym mobbingowi a zmienne indywidualne związane z obszarem funkcjonowania emocjonalnego 103 8.1. Badanie 2: Bycie poddawanym mobbingowi a negatywna emocjonalność 107 8.1.1. Osoby badane 107 8.1.2. Metody 108 8.1.3. Wyniki 109 8.2. Badanie 3: Bycie poddawanym mobbingowi a depresyjność 112 8.2.1. Osoby badane 112 8.2.2. Metody 113 8.2.3. Wyniki 114 8.3. Badanie 4: Bycie poddawanym mobbingowi a doświadczanie ruminacji 116 8.3.1. Osoby badane 116 8.3.2. Metody 117 8.3.3. Wyniki 118 8.4. Badanie 5: Bycie poddawanym mobbingowi a klarowność pojęcia ja 122 8.4.1. Osoby badane 122 8.4.2. Metody 122 8.4.3. Wyniki 123 8.5. Dyskusja ogólna 126 9. Bycie poddawanym mobbingowi a zmienne indywidualne związane z obszarem funkcjonowania społecznego 129 9.1. Badanie 6: Bycie poddawanym mobbingowi a kompetencje społeczne 132 9.1.1. Osoby badane 132 9.1.2. Metody 133 9.1.3. Wyniki 133 9.2. Badanie 7: Bycie poddawanym mobbingowi a agresja 142 9.2.1. Osoby badane 142 9.2.2. Metody 143 9.2.3. Wyniki 144 9.3. Dyskusja ogólna 153 10. Podsumowanie 156 Bibliografia 163 Indeks nazwisk 184 Indeks rzeczowy 191 O Autorce 195

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj