ebook Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.) - Rafał Kubicki

Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.)

Tematem pracy są zagadnienia dotyczące zarówno strony prawno-organizacyjnej, jak i techniczno-gospodarczej funkcjonowania młynów. Obok kwestii istnienia regale młynnego omówiono rozwiązania prawne stosowane w ich przypadku, rodzaje urządzeń technicznych, pozycję społeczną zajmowaną przez młynarzy, organizację produkcji oraz proces rozprzestrzeniania się młynów i wiatraków na terenie państwa krzyżackiego od początku XIII w. aż do połowy wieku XV. Jako umowną cezurę pracy przyjęto rok 1454, a więc początek wojny trzynastoletniej, w wyniku której nie tylko nastąpiła zmiana granic politycznych państwa krzyżackiego (pokój toruński – 1466 r.), ale przede wszystkim spustoszenie gospodarcze kraju, w tym zniszczenie wielu młynów, których w późniejszym czasie nierzadko już nie odbudowano.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj