ebook Młodzież i popkultura - Maciej Bernasiewicz

Młodzież i popkultura

Autor omawia wybrane dyskursy obecne w kulturze popularnej. Kultura popularna jest pokazana jako znaczące narzędzie edukacji nieformalnej. Miłość, seks, wygląd, to główne tematy młodzieżowej prasy. Solidarność, szacunek, autentyczność to lejtmotywy w dyskursie muzyki rap. Autor dowodzi, że badana młodzież krytycznie odbiera przekaz kultury popularnej. Recenzja książki ukazała się na stronach portalu Wiara.pl, 28 grudzień 2009 r. (dostępna pod adresem: www.wiara.pl)Przedmowa (Zbyszko Melosik) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział I Pojęcie światopoglądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. Ideał życia jako refleks doświadczeń życiowych . . . . . . . . . 13 2. Tożsamość jako integralny składnik światopoglądu . . . . . . . 19 3. Światopogląd wyrażający się poprzez ludzkie ciało — reifikacja tożsamości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4. Popularne dyskursy światopoglądowe . . . . . . . . . . . . . 33 Rozdział II Młodzież i współczesna kultura popularna . . . . . . . . . . 43 1. Młodzież jako kategoria społeczna . . . . . . . . . . . . . . 43 2. Kultura popularna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.1. Polaryzacja stanowisk wobec kultury popularnej . . . . . . 49 2.2. Cooltura nastolatka, czyli młodzieżowe czasopisma . . . . . 60 2.3. Rap, czyli muzyka folklorystyczna miejskiego getta . . . . . 64 3. Recepcja tekstów kulturowych przez młodzież . . . . . . . . . 70 Rozdział III Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1. Ogólna charakterystyka założeń metapedagogicznych . . . . . . 81 2. Problemy i pytania badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3. Procedura i metody badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4. Próba badawcza i przebieg badań . . . . . . . . . . . . . . 98 5. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych uczniów . . . 102 Rozdział IV Dyskurs cooltury nastolatka oraz dyskurs hip-hopowy — światopoglądowa nieprzystawalność? . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1. Seks i miłość w dobie ponowoczesnej . . . . . . . . . . . . . 108 2. Człowiek „wrzucony” w bezwzględny świat versus „uwięziony” w ciele — pesymistyczna wizja ludzkiego życia . . . . . . . . . . . 116 3. Cielesność versus osobowość — czym jest treść współczesnej tożsamości nastolatka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4. Bity, melanż oraz polowanie na facetów, czyli o współczesnym ideale autentyczności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Rozdział V Modele dekodowania oraz krytyczny odbiór kultury popularnej . 143 1. Bloki czy slumsy — jaka jest prawda o światopoglądzie hip-hopowym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2. Wiejskie i miejskie dekodowanie tekstów kultury popularnej . . . 153 3. Aktywna rola młodzieży w recepcji tekstów kultury popularnej . . 160 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Aneksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj