ebook Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej - Zbigniew Kmieciak,Małgorzata Gajda-Durlik

Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej

\n\nPublikacja kompleksowo omawia instytucję milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej włączonej przez ustawodawcę do Kodeksu postępowania administracyjnego na mocy ustawy zmieniającej z 7.04.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). \n\nZamieszczone w książce artykuły ukazują różnorakie aspekty „milczenia administracji” traktowanego jako alternatywa dla tradycyjnych form załatwienia sprawy. \n\n Autorzy koncentrują się na kwestiach wywołujących najwięcej pytań i wątpliwości takich jak: reprezentacja interesu zbiorowego w sprawach milcząco załatwianych, problemy interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o milczącym załatwieniu sprawy, materialnoprawne aspekty milczącego załatwienia sprawy w świetle instytucji Prawa budowlanego, milczenie administracyjne a milczące załatwienie sprawy i jego weryfikacja, praktyczne problemy związane ze stosowaniem instytucji milczącej zgody oraz sprzeciwu KNF co do nabycia lub objęcia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń. \n\n Adresaci:\nKsiążka jest przeznaczona dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników administracji publicznej oraz dydaktyków akademickich i studentów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj