ebook Mikroekonomiczne aspekty innowacyjności : obszar badawczy : rynek innowacji w Polsce -

Mikroekonomiczne aspekty innowacyjności : obszar badawczy : rynek innowacji w Polsce

Innowacyjność jest współcześnie jednym z kluczowych czynników odpowiadających za wzrost dobrobytu ekonomicznego poszczególnych krajów. Świadomość wzrastającego znaczenia wiedzy i innowacji jako podstawowych źródeł przewag konkurencyjnych stało się przesłanką rozwoju polityki innowacyjnej państwa, będącej integralną częścią polityki makroekonomicznej, a także polityki rozwoju regionalnego. Ten problem znalazł się w centrum zainteresowań autorów niniejszej książki. Na publikację składają się trzy działy tematyczne, tj.: innowacyjność jako czynnik gospodarki, innowacyjność w sektorze tradycyjnym oraz innowacyjność w sektorze usług. W każdym dziale przedstawione zostały zarówno szanse rozwoju, jak i zagrożenia wynikające z przemian innowacyjności.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj