ebook Międzynarodowe prawo podatkowe - Hanna Litwińczuk

Międzynarodowe prawo podatkowe

Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste ujęcie aktualnych trendów i zmian legislacyjnych z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. W książce znajdziesz: wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, źródła tego prawa i relacje między nimi oraz współczesne tendencje polegające przede wszystkim na identyfikowaniu i przeciwdziałaniu strukturom międzynarodowego agresywnego planowania podatkowego; pogłębioną analizę postanowień Modelu Konwencji OECD, na którym wzorowane są polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz charakterystykę tych umów pod kątem zgodności ich treści z postanowieniami Modelu. W pracy omówiono m.in.: zagadnienia obejmujące rezydencję podatkową, zagraniczny zakład, pracowników transgranicznych i opodatkowanie dochodów biernych (dywidendy, odsetki, należności licencyjne); kwestie proceduralne odnoszące się do wymiany informacji podatkowych oraz rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania; problematykę nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (treaty shopping) i innych form międzynarodowego unikania opodatkowania; międzynarodowe i krajowe klauzule antyabuzywne. Publikacja uwzględnia: najnowszą wersję Modelu Konwencji OECD z 2017 r., Konwencję MLI, która weszła w życie w 2018 r., zmiany polskich ustaw o podatkach dochodowych obowiązujące od 2019 r. w zakresie implementacji środków przeciwko unikaniu opodatkowania zawartych w dyrektywie ATAD, ustawę z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się opodatkowaniem transgranicznym. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych, menedżerów firm międzynarodowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium innych państw poprzez zagraniczny zakład czy spółkę zależną. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji i finansów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj