Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne - Tomasz Domański

Międzynarodowe oblicza terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne

0,0

Celem monografii jest ukazanie ogromnego potencjału analitycznego zespołu ekspertów i badaczy skupionych w jednostkach działających w ramach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, naukami o polityce, bezpieczeństwem narodowym, analizą mediów i komunikacją marketingową. Mamy nadzieję, iż niniejsze opracowanie stanie się inspiracją do dalszych badań interdyscyplinarnych oraz analiz zjawiska terroryzmu światowego. Bezpośrednim impulsem do przygotowania publikacji stał się wzrost zagrożenia terroryzmem w Europie po zamachach w Paryżu w 2015 r. oraz szeroka dyskusja dotycząca różnych aspektów tego zjawiska, która nasiliła się po kolejnej serii zamachów w Brukseli, Nicei i Berlinie w 2016 r. Autorzy rozdziałów zamieszczonych w książce specjalizują się w analizie wybranych wydarzeń, procesów, miejsc, relacji czy funkcji powiązanych z problematyką terroryzmu. Zjawisko to występuje bowiem na wszystkich kontynentach oraz dotyczy bardzo różnych grup społecznych i uwarunkowań politycznych. Czytelnik będzie mógł prześledzić różne konteksty terroryzmu w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Ameryce Łacińskiej czy krajach Bliskiego Wschodu.Wprowadzenie – prof. dr hab. Tomasz Domański 7 Rozdział 1. Terroryzm jako przedmiot badań interdyscyplinarnych (prof. dr hab. T. Domański) 9 Rozdział 2. „Państwo Islamskie” – nowy wymiar terroryzmu na Bliskim Wschodzie? (dr hab. Radosław Bania) 23 Rozdział 3. „Stratedzy chaosu” – próba analizy zjawiska współczesnego terroryzmu w ujęciach strategii nielinearnych (dr hab. Jacek Reginia-Zacharski) 45 Rozdział 4. Struktury dżihadystyczne w Wielkiej Brytanii w XXI w. Od Al-Kaidy do Państwa Islamskiego (dr hab. Ryszard M. Machnikowski) 71 Rozdział 5. Działalność propagandowa w strategii muzułmańskich grup terrorystycznych – przykład nowych mediów (dr Robert Czulda) 97 Rozdział 6. Wybrane konteksty dyskusji wokół terroryzmu – na łamach francuskich mediów (prof. dr hab. Tomasz Domański) 121 Rozdział 7. Zapobieganie radykalizacji społeczności muzułmańskich jako element strategii antyterrorystycznej władz Hiszpanii (dr hab. Stanisław Kosmynka) 153 Rozdział 8. Bezpieczeństwo w Ameryce Środkowej w XXI w. Między terroryzmem kryminalnym a terrorem państwowym (dr Michał Stelmach) 185 Rozdział 9. Wydarzenia sportowe jako cel ataków terrorystycznych (dr Michał Marcin Kobierecki) 211 Rozdział 10. Ekologia bezpieczeństwa. Lotnisko jako przestrzeń cyfrowej kontroli w mobilnym społeczeństwie ryzyka (dr Marek Wojtaszek) 233

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj